Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
+420 380 711 285
info@smck.cz

Veřejné osvětlení

SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Náplní střediska je správa, provoz, údržba a modernizace veřejného osvětlení v Českém Krumlově a okolních obcích, provoz a údržba světelné signalizace, instalace slavnostního osvětlení a světelné vánoční výzdoby. Středisko provádí:

 • údržbu a opravy veřejného osvětlení
 • údržbu a opravy světelné signalizace
 • rekonstrukce či novou výstavbu veřejného osvětlení
 • práce ve výškách ( LIAZ 22, MP –10 )
 • výzdoba měst a obcí
 • montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
 • kompletní dodávky elektromontážních prací včetně zpracování revize
 • budování soustav venkovního osvětlení
 • údržbu venkovního a veřejného osvětlení, včetně dodávky materiálu pro podniky a obecní úřady
 • smluvní údržbu veřejného osvětlení a to jednorázová či pravidelná nebo celoroční
 • modernizaci osvětlovacích soustav úspornými svítidly a automatickými světlo-citlivými spínači
 • konzultace a posouzení osvětlovací soustavy
 • montáž a údržbu hromosvodů
 • výstavbu a údržbu zařízení venkovního rozvodu místních rozhlasů
 • pokládání kabelových vedení
 • ukládání kabelů pod komunikacemi a zpevněnými plochami bez narušení povrchu pomocí propichovacího zařízení
 • vytyčení tras podzemních vedení, určení místa poruchy na podzemních elektrických kabelech
 • revize přenosného elektrického nářadí včetně odstranění případných závad
 • práce vysokozdvižnými plošinami

Veřejné osvětlení

 • údržba a provozování souboru veřejného osvětlení
 • výstavba a obnova venkovního osvětlení
 • revize venkovního osvětlení a elektrických zařízení
 • údržba a zajištění provozu světelné signalizace
 • služby v oblasti vyhledávání kabelových poruch
 • zajištění pohotovosti

Elektro

 • opravy veřejného osvětlení
 • výměna stožárů a osvětlovacích těles
 • opravy elektroinstalace
 • práce s plošinami MP10 a MP 22
 • revizní práce a technická podpora

Osvětlení – technické vybavení

 • zřizování a výstavba venkovního osvětlení
 • osvětlení přechodů
 • revize elektroinstalací venkovního osvětlení
 • údržba osvětlení venkovních prostor
 • výměny světelných zdrojů
 • opravy osvětlovacích těles a kabelových rozvodů
 • odstraňování havarijních stavů na souboru veřejného osvětlení
 • vyhledávání poruch na kabelových rozvodech
 • stálá pohotovost – ohlašování poruch veřejného osvětlení
 • údržba světelné signalizace
 • výstražné značky se světelnou signalizací
 • práce ve výškách s využitím pojízdných vysokozdvižných plošin
 • slavnostní osvětlení
 • vánoční výzdoba

Kontakt:

Vladimír BÍLEK +420 723 247 064