Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
+420 380 711 285
info@smck.cz

O společnosti

SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. – SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100% dceřiná společnost města Český Krumlov. Společnost na základě uzavřené smlouvy o poskytování komunálních služeb pro město Český Krumlov mimo jiné zajišťují:

  • sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů.
  • správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, opravy vpustí dešťové kanalizace atd.
  • opravy veřejného osvětlení.
  • instalaci a údržbu dopravního značení.

SMČK též významně spolupracují s Regionálním svazkem obcí Vltava – RSOV. S jednotlivými obcemi má společnost uzavřeny smlouvy o poskytování vybraných komunálních služeb v rozsahu potřeb jednotlivých obcí. RSOV sdružuje spolu s městem Českým Krumlovem celkem 18 obcí, které s regionálním svazkem představují významné obchodní partnery pro společnost Služby města Český Krumlov s.r.o.

Oblast veřejných služeb, je oblastí s velice širokými možnostmi pro nabídku služeb pro jednotlivá města a obce, ale i obyvatele a společnosti sídlící v daném regionu. Snahou Služeb města Čeký Krumlov s.r.o. je využít rostoucího významu oboru, kterými jsou veřejné služby. Zvyšující se důraz kladený na životní prostředí, nakládání s odpady a jejich další využití skýtá potenciál k rozvoji společnosti s možností dalšího rozšiřování struktury poskytovaných služeb. Jen při akceptování nastupujících trendů a včasnou reakcí na potřeby zákazníků je ambicí SMČK být respektovanou společností, přínosnou jak pro město Český Krumlov, tak zvláště pro jeho obyvatele a obyvatelstvo celého regionu.