Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
+420 380 711 285
info@smck.cz

Odpady

SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Od 1.1.2017 vstupuje v platnost odpadový systém města Český Krumlov

Služby města Český Krumlov s.r.o. zajištují prostřednictvím provozního střediska odpady pro město Český Krumlov a pro obce sdružené v Regionálním svazku obcí Vltava svoz komunálního a tříděného odpadu. K tomu jsou používány sběrné nádoby různých typů (kovové i plastové popelnice 110, 120 a 240 l a kontejnery 1100 l a 4000 l). Ročně tak zákonným způsobem zlikvidujeme více jak 7500 tun odpadu produkovaného ve městě Český Krumlov a v okolních obcích. V souvislosti se svozem komunálního odpadu zajišťujeme též pronájem a výměny odpadových nádob a sběr odpadu z venkovních odpadkových košů.

Sběrný dvůr

 • K odložení velkoobjemového odpadu slouží sběrný dvůr. Pro obyvatele Českého Krumlova a obyvatele smluvních obcí je uložení odpadu ve sběrném dvoře zdarma.
 • Sběrný dvůr je umístěn v areálu separační haly na Kaplické silnici pod areálem společnosti Šumstav a.s.- Zde je možnost odložit i elektroodpad a odpady zařazené do kategorie nebezpečných.
 • Ve sběrném dvoře je též možno bezplatně uložit elektropřístroje a elektrozařízení.
 • Stavební suť a zemina v omezeném množství je přijímána pouze na skládce odpadů v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hodin.

Úklid černých skládek

Neméně důležitou činností je organizace separovaného sběru a úklid černých skládek.

Uložení recyklovatelného odpadu

 • K uložení recyklovatelného odpadu – plasty, sklo a papír – jsou ve městě a obcích trvale rozmístěny speciální nádoby pro jednotlivé druhy využitelných odpadů.

Velkoobjemové kontejnery

 • Ve spolupráci s obcemi a provádíme pro občany těchto obcí bezplatné mobilní svozy velkoobjemového a kovového odpadu.
 • Na objednávku je možno kamkoliv na území města Český Krumlov či do obcí přistavit velkoobjemové kontejnery.
 • Váš odpad odvezeme a zlikvidujeme v souladu s příslušnými předpisy.

Pravidelný i jednorázový svoz

 • Pro občany a podnikatelské subjekty realizujeme pravidelný i jednorázový svoz a likvidaci odpadů a to i odpadů v separované formě.
 • Provádíme odvoz a likvidaci stavebního a demoličního odpadu (cihly, stavební suť), velkoobjemového odpadu (starý nábytek, kancelářské zařízení atp.), separovaného odpadu (sklo, plasty, kovový odpad, papír, pneumatiky, autobaterie). – Provádíme sběr a nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů.
 • Poskytujeme poradenství a informace v problematice odpadů včetně nebezpečných.
ODPADZPŮSOB LIKVIDACE
komunální odpadnádoby na tuhý komunální odpad
kovový šrot, pneumatiky, televizory, lednice, pračky..sběrné dvory
sklo a papírsběrné dvory a nádoby na separovaný sběr
ropné látky, nátěrové hmoty, asfalt, lepenka, eternit, toxické a výbušné látkyspecializované firmy nebo sběr nebezpečných odpadů
léky a zdraví škodlivé látkylékárny nebo sběr nebezpečných odpadů
uhynutá zvířataasanační služba

Služby – odpady – seznam techniky

Ke svozu odpadů používáme vozidla typu RENAULT, MERCEDES a MAN, které splňují nejnovější emisní a protihlukové předpisy. Klademe vysoké požadavky na perfektní technický stav vozidel a na vybavení univerzálními výsypníky pro všechny druhy odpadových nádob.

DO KONTEJNERŮ A NÁDOB NA ODPAD NEPATŘÍ:

 • odpad ze zeleně (zahrady, sady, údržba záhonů před domy)
 • uliční smetky a listí
 • objemný odpad z domácností (nábytek, koberce)
 • stavební suť, části bytových jader, izolační materiály atd.

Do kontejnerů mohou ukládat uvedený odpad pouze občané, kteří mají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu nebo podnikatelské subjekty mající uzavřenu smlouvu se spolešností Služby města Český Krumlov s.r.o .

Informace o likvidaci různých druhů odpadů, o sběru nebezpečných odpadů a kontakty na firmy zabývající se zneškodňováním odpadů získáte u odboru životního prostředí MŽP.

Odpady

 • likvidace černých skládek
 • svoz odpadů
 • komunální, separovaný odpad
 • nebezpečný a velkoobjemový odpad
 • provozování skládky TKO, separační linky, sběrného dvora
 • vedení evidence odpadového hospodářství
 • svoz a zajištění likvidace domovních a podnikatelských odpadů
 • přistavování velkoobjemových kontejnerů
 • úklid kontejnerových stání
 • likvidace černých skládek
 • provoz separačních dvorů
 • svoz a likvidace separovaného sběru
 • likvidace nebezpečných odpadů
 • výsyp a likvidace odpadů z odpadkových košů

Kontakt:

Smlouvy na odpady

Monika BERANOVÁ, 380711285

Skládka – vedoucí střediska odpady

Martina ŽLUNKOVÁ, 602408344, 602428018

+ dotazy Sběrný dvůr

provozní doba skládky:
pondělí – pátek 7:00 – 14:30 hodin

Sběrný dvůr

Jaroslav PEČENKA – 770185506

Pondělí14:30 – 18:00 hodin
Úterý8:00 – 11:30 hodin
Středa14:30 – 18:00 hodin
Čtvrtekzavřeno
Pátek8:00 – 11:30 hodin
Sobota10:00 – 16:00 hodin
Nedělezavřeno