Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
+420 380 711 285
info@smck.cz

Komunikace

SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

 • Hlavní náplní střediska komunikace je pokládka živičných směsí, provádění oprav, údržby a výstavby komunikací, chodníků a provádění liniových staveb.
 • Středisko zajištuje zimní a letní údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství včetně jejich strojního a ručního čištění.
 • Pro město Český Krumlov spravujeme více jak 40 km místních kominukací a 80 km chodníků, na kterých je prováděna zimní údržba, veškerá údržba a opravy asfaltových, kamenných, betonových povrchů a opravy kanalizačních vpustí.
 • Dále pro město provádíme vodorovné a svislé dopravní značení.

Čištění města

 • Každoročně po zimním období probíhá jarní čištění města a jeho místních částech. Tento úklid provádíme dle stanoveného harmonogramu.
 • V průběhu roku pak dále probíhá čištění a zametání všech komunikací a chodníků ve městě a jeho místních částech dle potřeb města.Součástí čištění je každoročně kontrola a čištění dešťových vpustí.
 • Taktéž se staráme o kanalizační potrubí umístněné v kolektoru města, které pravidelně kontrolujeme a udržujeme.

Zimní údržba

 • Zimní údržbou se rozumí činnost vlastníka nebo správce komunikací vedoucí ke zmírnění závad, vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků.
 • Zimní údržba je prováděna dle plánu zimní údržby, který každoročně schvaluje městská rada.
 • Pro celé zimní období je zabezpečena nepřetržitá dispečerská služba včetně denní i noční pohotovosti.
 • Zimní údržba komunikací, chodníků, parkovišť zahrnuje též odklízení sněhu, posyp inertním materiálem nebo chemickými přípravky.

Pro zajištění čištění je k dispozici následující mechanizace:

 • M 30 – zametací nástavba TRILETY se samosběrem
 • M 26 – zametací nástavba TRILETY se samosběrem
 • UNC přední koště
 • M 25 přední koště
 • M 30 kropící vůz obsah 1.500 litrů

S ohledem na problémy s parkováním v našem městě je strojní úklid komunikací a chodníků čím dál složitější. Majitelé vozidel nerespektují zákaz zastavení na nezbytně nutnou dobu, což je pro nás podmínkou k účinnému úklidu. Pomocí naší techniky provádíme zálivku městské zeleně, myjeme a kropíme chodníky a komunikace v parných dnech. Pravidelně zajišťujeme mimořádné úklidy veřejných prostranství po akcích organizovaných městem nebo jinými subjekty.

Pro zajištění zimní údržby je připravena následující mechanizace:

 • Traktor – závěsná radlice – 2 ks
 • Sypač Mercedes Benz – přední radlice
 • Sypač M 30 – přední radlice – 2 ks
 • Sypač M26 – přední radlice
 • Sypač M25 – přední radlice
 • UNC – čelní nakladač
 • HON – čelní nakladač
 • traktorbagr VOLVO – čelní nakladač
 • chodníkový stroj HOLDER – sypač, přední radlice
 • chodníkový stroj RASANT – sypač, přední radlice
 • CARARO – přední radlice

V případě nutnosti odvozu sněhu je připravena další dopravní technika a mechanizace

V případě volných kapacit a po splnění smluvních povinností vůči městu provádíme služby zajišťující zimní údržbu komunikací a chodníků i pro soukromý a podnikatelský sektor.

Dle klimatických podmínek i v průběhu zimního období provádíme klasické čištění komunikací a chodníků dle potřeby a technických možností.

Kontakt:

Rudolf HEMMER +420 724 734 993

Karel KARLÍČEK +420 777 483 226